วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ