แผนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

ADMIN

ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ศักดิ์ชัย

ข้อมูลการติดต่อ

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
  • บ้านสองคร 192 หมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • Phone: 045-789-337
  • Fax: 045-789-337
  • Email: iam.duanpen@gmail.com
  • Web: www.sripipat.ac.th

ฟอร์มติดต่อ