วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนการเปิดเรียน Onsite

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจ ATK ก่อนการเปิดเรียน Onsite

ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

วันศุกร์ ที่ 21 เวลา 14.00 น. โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกุดชุม ทำการตรวจให้

ผลการตรวจเป็นลบทุกคน

37839

77AFE039-B52F-4D7B-A6A1-DD32232FA686 37663 37664 37665 37670 37686 37687 37688 37689 37690 37691 37692 37693 37694 37695 37696 37697 37698 37699 37700 37701 37702 37703 37704 37705 37706 37707 37708 37709 37710 37711 37712 37713 37714 37715 37716 37717 37718 37719 37720 37721 37722 37723 37724 37725 37726 37727 37728 37729 37730 37731 37732 37733 37734 37735 37736 37737 37738 37739 37740 37741 37742 37743 37744 37745 37746 37747 37748 37749 37750 37751 37752 37753 37754 37755 37756 37757 37758 37759 37760 37761 37762 37763 37764 37765 37766 37767 37768 37769 37770 37771 37772 37773 37774 37775 37776 37777 37778 37779 37780 37781 37782 37783 37784 37785 37786 37787 37788 37789 37790 37791 37792 37793 37794 37795 37796 37797 37798 37799 37800 37801 37802 37839

ใส่ความเห็น