วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ใส่ความเห็น