วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
ณ อาคาร 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

ใส่ความเห็น