วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กิจกรรมการอบรมนักเรียน นักศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

กิจกรรมการอบรมนักเรียน นักศึกษา และครูผู้เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 25642

 

 

ใส่ความเห็น