วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

15574

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา อาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดน ...