วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 2562

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานเครื่องเสียงจากกะลาและไม้ไผ่
1. นางสาววิภาวดี ทองชุม
2. นายสุริยัน ปัญญา
3. นายชวลิต บุญภา

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานดอกไม้ประดิษฐ์จากขนมปัง
1. นางพงษ์สิทธิ์ แก้วใส
2. นางสาวกมลรัตน์ ฤกษ์มา
3. นางสาวรัตนาวดี ถาวร

S__21839880

S__21839882

S__21839885

S__21839887

S__21839892

S__21839899

S__21839903

S__21839905

S__21839907

S__21839909

S__21839911

S__21856261

ใส่ความเห็น