วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

งานปีใหม่ (S-Tech New year party)

วันนี้ 9 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์จัดงานฉลองปีใหม่ กิจกรรมตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม จากพระสงฆ์ ชิมอาหาร ขนม เครื่องดื่มจากซุ้มแต่ละแผนกวิชา และตอนบ่ายก็มีกิจกรรมการแสดง และแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างครูกับนักเรียน-นักศึกษา

Related Posts

การแสดงความเห็นถูกปิด