ช่างไฟฟ้า (อังกฤษelectrician) เป็นคนที่มีอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือที่เชี่ยวชาญในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร, สายส่ง, เครื่องจักรที่อยู่กับที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ช่างไฟฟ้าอาจได้รับการว่าจ้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ หรือการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มีอยู่[1] ช่างไฟฟ้าอาจเชี่ยวชาญในการเดินสายไฟเรือ, เครื่องบิน และแพลตฟอร์มมือถืออื่น ๆ รวมถึงสายข้อมูลและสายเคเบิล