วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลกุดชุม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.
3. ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือปวช.
4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 22 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม
โทร 045 789425-7 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ
และผู้สนใจขอใบรับรองความประพฤติ มายื่นพร้อมสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่

ใส่ความเห็น