วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

ผู้บริหารเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้บริหารเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2 มีนาคม 2566

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดยโสธร

320732 S__15925254S__15925284 S__15925288

ใส่ความเห็น