วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

BannerWebPVETSkill64

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หรือ สมัครออนไลน์

ติดต่อประสานงาน

รายชื่อและเบอร์โทร อ.ผู้ประสานงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

สาขาการโรงแรม
1.นายปรีญกรณ์ พัฒนวรา โทร0971153368
2.นายศิริ เชื้อชาร โทร0982377264

สาขาธุรกิจค้าปลีก
นางพรทิพย์ กุบแก้ว โทร 0899479269

พิมพ์ดีด
1.นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบ่อ โทร0846076252
นางสาววนิดา ผลพุฒิ โทร0908439114

ประกาศวท.ศรีพิพัฒน์64 และบันทักแนบท้าย_Page_1ประกาศวท.ศรีพิพัฒน์64 และบันทักแนบท้าย_Page_2

ชำระค่าลงทะเบียน แข่งขันทักษะ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา กุดชุม

เลขที่บัญชี 336-0153-073

ชื่อบัญชี ร้านค้าสวัสดิการ

ส่งหลังฐานการโอนเงิน

ที่ กลุ่มไลน์สมัครแข่งขันกับ วท.ศรีพิพัฒน์

qrlinegroup

หรือ กลุ่ม ผอ.อาชีวะเอกชน-ยโสธร

ใส่ความเห็น