GH1

.

อบรมครูนิเทศก์ การจัดการอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาช ...

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ