logo-pvet-all

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ จ.ยโสธร ในวันที่ 24 มีนาคม 2563


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564
ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 5 มี.ค. 2564  วันสุดท้าย

โอนเงินค่าสมัครบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากุดชุม เลขที่บัญชี 3360153073  ชื่อบัญชี  ร้านค้าสวัสดิการ
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 พร้อมส่งสลิปการโอนเงิน

** แจ้งส่งหลักฐานการโอนเงิน  :   คลิก **

* สมัครเข้าแข่งขันออนไลน์ คลิก
* โหลดใบสมัครแข่งขันทักษะ คลิก

* ส่งใบสมัครการแข่งขัน คลิก
* ตารางแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ค่าสมัคร) คลิก
* ส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะ คลิก


สอบถามเพิ่มเติม
1. นายธีระ กุลฉวะ เบอร์ 093-3292919
2. นายสมบัติ ประสมสินธิ์ เบอร์ 084-4491637
QR-CODE01