แผนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

ADMIN

วิญญู  ศรีกระจ่าง

ครูผู้สอนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิญญู ศรีกระจ่าง

ข้อมูลการติดต่อ

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
  • บ้านสองคร 192 หมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • Phone: 045-789-337
  • Fax: 045-789-337
  • Email: win_din_1@hotmail.com
  • Web: www.sripipat.ac.th

ฟอร์มติดต่อ