ข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่ต้องการเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์ รับสมัครนักศึกษาภาคประชาชน ที่ต้องการเพิ่มความสามารถและวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ เพียงคุณมีคุณสบบัติดังนี้

  • จบการศึกษา ม.3 (ต่อปวช.)
  • จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.(ต่อ ป.ตรี และปวส.)

สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียน

สมัครนักเรียน-นักศึกษาออนไลน์
สมัครง่าย

หลักสูตร ปวช.
– สาขาการบัญชี
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– สาขาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาช่างยนต์
หลักสูตร ปวส.
– สาขาการบัญชี
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาเทคนิคยานยนต์
หลักสูตร ปริญญาตรี (ใหม่) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   สมัครเรียนปริญญาตรี (คลิก)
หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง
– สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
+ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
+ วิชาเอกการจัดการธุรกิจยานยนต์
+ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม
เรียนที่วิทยาลัยโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ สอบ หรือฝึกทักษะจำเป็นต้องเดินทางไปสถาบันเทคโนโลยีมหาชัย วิทยาลัยมีรถรับ-ส่ง

สมัครเรียน

สมัครนักเรียน-นักศึกษาออนไลน์
สมัครง่าย