ข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่ต้องการเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์ รับสมัครนักศึกษาภาคประชาชน ที่ต้องการเพิ่มความสามารถและวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ เพียงคุณมีคุณสบบัติดังนี้

  • จบการศึกษา ม.3 (ต่อปวช.)
  • จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.(ต่อ ป.ตรี และปวส.)

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตร ปวช.
– สาขาการบัญชี
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– สาขาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาช่างยนต์
หลักสูตร ปวส.
– สาขาการบัญชี
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาเทคนิคยานยนต์
– สาขาอิเล็กทรอนิกส์
– ธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)

สมัครเรียน

สมัครเรียนออนไลน์
สมัครง่าย