วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง มิตรสัมพันธ์ โรงเรียนนาโส่

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ ทำกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง มิตรสัมพันธ์ โรงเรียนนาโส่

Related Posts

การแสดงความเห็นถูกปิด