ข้อมูลอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ มีอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. บ้านพัก จำนวน 1 หลัง ลักษณะบ้านสองชั้น ครึ่งปูน ครึ่งไม้ มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ       
2. อาคารเรียน จำนวน 3 อาคาร
         1. อาคารเรียน 1 เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คศล.
             ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของแผนกวิชาการโรงแรม และกิจกรรมชมรมต่างๆ
         2. อาคารเรียน 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น โครงสร้าง คสล.
             ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของแผนกวิชาบัญชี, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, งานวิชาการ, งานแผนและงบประมาณ, งานกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษา และงานบริหารทรัพยากรบุคล
         3. อาคารเรียนช่างยนต์ เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนของแผนกวิชายานยนต์
3. ห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง
         1. ห้องน้ำฝั่งทิศตะวันออก เป็นห้องน้ำชาย-หญิง ขนาด 8 ห้อง
         2. ห้องน้ำฝั่งทิศตะวันตก เป็นห้องน้ำชาย-หญิง ขนาด 10 ห้อง

4. โรงอาหาร จำนวน 1 โรง เป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คศล.

13241656