วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ต่อสัญญา กยศ. และ กรอ.

นศ.ผู้กู้ กยศ./กรอ.

นศ.ผู้กู้ กยศ. รายเก่า ที่จะต่อสัญญา ให้รีบดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ

  1. นายเชิดศรี พรมจันทร์        ปวช.2/3         ช่างยนต์
  2. นายกวีพจน์ ทิพวันกุลวัฒน์    ปวช.3/4         ช่างยนต์
  3. นายแสนภูมิ ฮงทอง            ปวช.3/4         ช่างยนต์
  4. นางสาวศิริวรรณ ขุนศรี ปวช.3/2         คอมพิวเตอร์
  5. นายบัณฑิต ตลอดไทธง       ปวช.3/5         อิเล็กทรอนิกส์
  6. นายยงยุทธ ธรรมรี            ปวช.3/2         คอมพิวเตอร์

 

นศ.ผู้กู้ กรอ. รายเก่า ที่จะต่อสัญญา ให้รีบดำเนินการยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ

 

  1. นายทิพรยุทธ กองศรีมา         ปวส.2/1         คอมพิวเตอร์
  2. นายพันนา มูลสาร            ปวส.2/1         คอมพิวเตอร์
  3. นายธิติสรรค์ ทิพมาลา          ปวส.2/3         ยานยนต์
  4. นายสันติ โอกะนิต          ปวส.2/3         ยานยนต์

ขั้นตอนการยื้นแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.) รายเก่า และ ปวส. (กรอ.)

 

Related Posts

ใส่ความเห็น