วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

25 ม.ค. 66

ณ โรงแรมกรีนปาร์คแกรนด์

โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร

S__65028101 S__65028103 S__65028104

ใส่ความเห็น