วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา อาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา อาชีวศึกษา ระดับชาติ

ปีการศึกษา 2565

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25-26 มกราคม 2566

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

15574

72691

72694

72696

S__15835161

S__15835160

S__15835159

S__15835157

72836

72835

72838

72834

72837

15754

15752

15733

S__42287174

68337

S__42295341

S__42295371

S__42295373

S__42295374

S__42311781

S__14401580

S__15843343

S__15843347

93031

93032

93033

93034

108484

108485

176528

S__20537363

S__20537365

S__20537366

88270

88271

88272

88273

ใส่ความเห็น