วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

รับมอบ ป้ายศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน

รับมอบ ป้ายศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน
จากผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณ ห้องประกันคุณภาพ ฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

ใส่ความเห็น