วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

นักเรียน นักศึกษา เดินทางไปบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา

เดินทางไปบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

เพื่อนำเลือดไปช่วยเหลือประชาชนที่เข้ารับการผ่าตัดจากการประสบอุบัติเหตุ

LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_0 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_1 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_2 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_3 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_4 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_5 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_6 LINE_ALBUM_บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเห_7

ใส่ความเห็น