วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยวิถีพุทธอยู่ประจำ

นายบพิตร  โสมณวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ

เดินทางไปต้อนรับ ท่านตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยวิถีพุทธอยู่ประจำ

31 ม.ค. 66

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

173138

173141

173149

173236

409704

409708

409710

ใส่ความเห็น