วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

ตารางเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2558

ตารางเรียนชั้น ปวช. 1/1 สาขาการบัญชี

ตารางเรียนชั้น ปวช. 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 1/3 สาขายานยนต์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 1/4 สาขายานยนต์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 1/5 สาขาการอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 1/6 สาขาการโรงแรม

ตารางเรียนชั้น ปวช. 2/1 สาขาการบัญชี

ตารางเรียนชั้น ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 2/3 สาขายานยนต์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเรียนชั้น ปวช. 2/5 สาขาการโรงแรม

ตารางเรียนชั้น ปวส. 1/1 สาขาการบัญชี

ตารางเรียนชั้น ปวส. 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์

ตารางเรียนชั้น ปวส. 1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์

ตารางเรียนชั้น ปวส. 1/4 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเรียนชั้น ปวส. 2/1 สาขาคอมพิวเตอร์

Related Posts

ใส่ความเห็น