วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565
ซึ่งจัดงานในรูปแบบของแหยมยโสธร
LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_44 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_61 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_65 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_71 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_86 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_100 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_102 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_106 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_107 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_111 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_126 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_150 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_167 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_182 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_187 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_191 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_195 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_198 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_199 LINE_ALBUM_HNY66_๒๓๐๑๑๙_204

ใส่ความเห็น