วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กิจกรรมวันคริสต์มาส แลกเปลี่ยนของขวัญ

กิจกรรมวันคริสต์มาส แลกเปลี่ยนของขวัญ ทั้งผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา

LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_0 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_13 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_12 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_11 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_10 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_9 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_8 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_7 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_6 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_5 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_4 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_3 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_2 LINE_ALBUM_เมอรี่ คิดมาก_๒๑๑๒๓๐_1

ใส่ความเห็น