วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กำหนดการรับอุปกรณ์การเรียน

ประกาศไปยังนักศึกษาปีที่ 2-3 ปวช และ ปวส สามารถมารับอุปกรณ์การเรียนได้ในวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558
และปีที่ 1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลาทำการ

การแสดงความเห็นถูกปิด