วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

กำหนดการรับวุฒิการศึกษารอบที่ 2

นักศึกษาที่จบการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับวุฒิการศึกษาในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2557 สามารถมารับวุฒิการศึกษาครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

เอกสารที่จะต้องนำมาด้วย

– แบบสอบถามนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่อยู่ในแฟ้มสีเขียว

ติดต่อรับที่ห้องวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

Related Posts

ใส่ความเห็น