วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ S-Tech

การประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

การประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

“สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ”

ครั้งที่ 4

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566

S__14983171

S__14983173

S__14983174

S__14983175

ใส่ความเห็น